M. Saliko boosted

Mi komencas legi tre bonan libron "La vundo", de Begoña Paz kaj tradukita de Suso Moinhos.

Per què NO hauríem de demanar als nostres alumnes que ens presentin els treballs en un document Word?" Molt senzill: evitar l'efecte «lock in», la manca d'interoperabilitat i la manca de preservació digital.

xarxaip.cat/wp-content/uploads

programarilliure.xarxaip.cat/2

De nou el nyu comença a migrar. Entre juliol i agost a Masai Mara comença la migració. La vida segueix el seu cicles.

Fa anys que uso i aquests dies de confinament estic aprenent a estones.

M. Saliko boosted

Tres instalaciones de #Jitsi con acceso publico y gratuito para estos días de encierro. Si no va bien una puedes probar con otra ❤️

meet.jit.si
meet.guifi.net
meet.greenhost.net

Des d'ahir que estic sense connexió a github :blobugh:

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!