Parlem-ne. Què feu quan el crio us desperta a les 5 de la matinada per què vol que l'abracis??

(...) col·laboradors dels danys de qualsevol tipus que pugui patir el/la menor com a conseqüència de restar dintre del recinte on se celebra l’esdeveniment organitzat per YYYY"

Show thread

"Els pares, mares o tutors es responsabilitzen de que el/la menor restarà en tot moment sota el seu control, assumint la responsabilitat per qualsevol dany que pugui efectuar el/la menor a terceres persones i exonera de tota classe de responsabilitat a l’empresa XXX. i/o (...)

Avui al @CanodromBCN@twitter.com punt de trobada entre els projectes residents i la xarxa comunitària!
Per què la tecnologia serà oberta, lliure i amb funció social o no serà 💜🤖✌️

Que algú m'expliqui el perquè del bombo que li està fent Vilaweb a la Forcades

Perque tothom sap que tècnica informàtica no és pas una professió real.

"Comentaris ofensius, bromes fora de lloc, mirades lascives, notetes i missatges confusos, contactes físics i apropaments forçats, aportacions a debats subestimades o ignorades, tocaments accidentals…"

Et sona? 🤔
directa.cat/a-leconomia-solida

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!