Pinned toot

Když ti nezáleží na tom kde jsi, nemůžeš nikdy zabloudit.
Dan Millman

I'm super sad to announce that in cause of bad server configuration, entire production database of prismo.news has been accidentally wiped out. Without option to restore it.

You can't imagine how angry i am right now but i assure you i'm gonna write an extended post about that incident with description of everything that happened and lessons learned.

I'm super sorry for your loss, i hope fediverse will forgive me one day.

Jako malí jsme měli sny o tom čím jednou budeme.
Tím, že se svých snů v pozdějším věku vzdáme, nedospějeme, jak nám mnozí tvrdí, nýbrž zatrpkneme a ztratíme vůli ke smyslu. Tu se pak snažíme nahradit hromaděním požitků, věcí nebo lidí.

Nevzdávejte se svých snů, transformujte je.

mastodon.social/media/2dF-hFWX

Když přestaneš brát dobré věci jako dobré a špatné jako špatné, karma nad tebou ztratí svou moc a budeš svobodný.

We have updated our Patreon with new goals and tiers!

Every dollar helps push pixelfed forward, and help make it the best self hosted/federated alternative to Instagram.

patreon.com/dansup

Meziplanetární loď na atomový pohon Jupiter 1.

"S nukleárními motory se původně počítalo už pro let na Měsíc, k prvnímu letu na Mars v roce 1982 a k Jupiteru v roce 1995. Jaderné motory mají o 70 % vyšší účinnost než raketové motory. V roce 1972 však byl vývoj nukleárních motorů zastaven."

abicko.cz/clanek/vystrihovanky

money ≠ capitalism Show more

Moudrý je ten, kdo ve stole vidí strom a v Kristovi člověka.
Bláhový je ten, kdo si myslí, že má stůl větší cenu, než strom z kterého byl vyroben.

Star Trek: Discovery druhá série. Výborné provedení, stejně jako série první.

m.edna.cz/star-trek-discovery/

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!