Pinned toot

"Každý toot, který napíšeš, má povznášet a budovat duši čtenáře."
(upravená citace H.Farry)

Pinned toot

Jen sedíš a tlučeš na bránu.
Nech toho.
Vzbuď se.

"Vaše karma nezávisí na vašich činech, ale na vašem jednání."

Vysvětlení:
"Nezáleží na tom co děláte,
vaši karmu ovlivňuje to,
jak (dobro/zlo) to děláte."

Stačí si jen jednou jedinkrát uvědomit, že jsi na cestě, a není síly, která by tě z ní odvedla.

Co zůstane když vypnete světlo?
Tma.
A co zůstanete když vypnete i tmu?
...

Mnich se zeptal Sózana:
"Co je nejsvětější věc na světě?"
Sózan odpověděl: "Mrtvá kočka!"
Mnich se podivil: ",Jak to?"
Sózan řekl: "Protože je bezcenná."

(Mrtvá kočka - Sbírka zenových říkadel, básniček a překážek)

@FilipStojdl v TV o Velikonocích říkal, že "hřích" původně znamenal "nedosažení cíle". Zamyslete se. Že teď, když to víte, všechno to hřešení vypadá trochu jinak...

Já:
Utíkám před sebou,
sám sebe zraňuji.
Musím se ptát,
komu tím prospěji.

Ne já:
Všechno je v pořádku,
tak to má být.
Musíš se probudit,
nechat to být.

Na louce zelené stávala studna,
pravda je většinou schovaná u dna.

Nemyslím si, že buddhisty neustále omílané slovo "soucit" je správné.

Správné české slovo je dle mne "ohleduplnost".

Problém církevních organizací je v tom, že berou v podstatě skoro každého, kdo projeví zájem a zvládne složit zkoušky. Zde více než jinde je vidět, že schopnost naučit se latinská slovíčka nebo úspěšně dokončit vysokou školu z nikoho automaticky nedělá dobrého člověka.

Rozdíl mezi mnichem a ostatními lidmi je v přístupu. Zatímco mnich vyhledává ticho, samotu a prázdnotu, ostatní si na tytéž věci ve svém životě stěžují.

Již Buddha říkal: "Jste to, co si myslíte."

A co na to Kristus? Jeho rada je také více než jasná: Marek 7:18

Moudří vědí, že:
štěstí není štěstí
a
neštěstí není neštěstí.

V předvečer prvního školního dne uvedla televize pohádku Malý princ (2015). Je hezké si připomenout, že škola není jen bezduché učení. Protože jací budeme ve škole, takoví budeme i v životě.

Autoškola pátek odpoledne v Praze. Výborný způsob jak cvičit zenovou mysl.

Dokud to hledáte,
nikdy to nenajdete.
Až to přestanete hledat,
najdete to.

Problém není cesta,
cesta je problém.

"Neštěstím člověka není to že byl vyhnán z ráje,
ale to že si neuvědomuje,
že jej nikdy neopustil."

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!