Pinned post

„Co to znamená být Osvícený?“

„Vidět.“

„Co?“

„Planost úspěchu, prázdnotu věcí, kterých jsi dosáhl, nicotu lidského snažení,“ pravil Mistr.

Žák se zhrozil. „Copak to není pesimismus a zoufalství?“

„Ne. Je to vzrušení a svoboda orla plachtícího nad bezednou propastí.“

Pinned post

Jen sedíš a tlučeš na bránu.
Nech toho.
Vzbuď se.

Moje žena se na mne rozhněvá jen ze dvou důvodů:
1) když nedělám to co chce
2) když dělám to co chce

Na teologických fakultách probíhá výuka distančně pomocí živého streamu... 😇

Základní otázka křesťanství zní:

Musíte člověka chápat
abyste ho mohli milovat,
nebo musíte člověka milovat, abyste ho mohli pochopit?

To je oč tu běží.

"Věřím v jednoho pána...
jednorozeného Syna Božího...
zrozený, nestvořený...
skrze něho všechno je stvořeno..."
~ výňatky z NC vyznání víry

Takže:
Co je zrozeno, musí jednou zahynout.
Svět byl stvořen skrze Syna a zanikne.
Až zanikne svět, zanikne i Syn.

Není to škoda?

Dnes je den matek a nemělo by se zapomenout ani na Marii. Neměla to jednoduché...

Chumbawamba - Mary, Mary (Stigmatic Mix) - youtube.com/watch?v=7MOxsvx-HV

Na Jupiteru se pozná skutečná ruka umělcova. Buďme rádi, že nám to ty lidské dokáží zprostředkovat.

Jen ta představa,
být u toho
a vidět na vlastní oči.
Zároveň krásné...
a děsivé.

(Nasa, Juno)

Pavlas boosted

Hey people new to Mastodon!

Did you know that Mastodon is part of a wider network called the Fediverse?

These (and more) are on the Fediverse too:

PixelFed - an Instagram alternative (pixelfed.org)

PeerTube - a YouTube alternative (joinpeertube.org)

WriteFreely - a blogging platform like Medium (writefreely.org)

Lemmy - a Reddit alternative (join.lemmy.ml)

You can follow Fediverse accounts from Mastodon, because Fediverse platforms talk to each other.

Za každou myšlenkou se skrývá příběh.

Např. za každou agresí je strach.

„Dobrý příběh (knihu, film) poznáte podle toho, že vám prozradí něco o vás, o vašem životě.“

@pavlas „Náš život je jen příběh, který vyprávíme sami sobě.“

Show thread

„Buď vděčný za bolest. Alespoň víš že žiješ.“
~ Warrior (2020)

„Lidé jsou tvořeni příběhy.“
~ Ted Chiang

Kvalita plakátů vypovídá o politice víc než by dokázala jakákoli slova.

„Bděte tedy,
neboť neznáte dne
ani hodiny.“
Mt 25,13

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!