Pinned post

💜 Heja @MalinBjork_EU@twitter.com (@VansterniEU@twitter.com) som var den ENDE svenske Europaparlamentarikern som röstade emot vansinnet i går.

Tyvärr gick det igenom ändå och era privata meddelanden till släkt och vänner ska nu granskas.

Se röstresultatet här:
mepwatch.eu/9/vote.html?v=1344

Alla EU-ledamöter skickades öppnade brev av Giordano Bruno-stiftelsen @gbs_org@twitter.com innan dagens slutliga omröstning om *.

Hur skulle du känna om din privata post öppnades och skannades utan någon anledning?

*massövervakning av dina privata chattkonversationer.

De slovenska piraterna närmar sig parlamentet medan de luxemburgiska blir allt populärare ift.tt/2Ud9TQI

Digitaliseringen för med sig stora möjligheter till fördjupad demokrati, mer insyn och bättre samhällsservice. Men det kräver att systemen byggs med kompetens och öppenhet utan prestige. Då kan vi få system som gör nytta, istället för att vara oanvändbara

altinget.se/utbildning/artikel

Digitaliseringen för med sig stora möjligheter till fördjupad demokrati, mer insyn och bättre samhällsservice. Men det kräver att systemen byggs med kompetens och öppenhet utan prestigelåsningar, ny debattartikel från Piratpartiet i @altingetse@twitter.com

Show thread

Andra länder i vårt närområde, till exempel Finland, har redan insett detta och ställt om kursen. Det är hög tid att Sverige också gör det – men för att nå dit behöver vi ett helt annat politiskt ledarskap!

altinget.se/utbildning/artikel

"Digitaliseringen av samhället och offentligheten är en av de stora samtidsfrågorna som förtjänar att tas på största allvar. Vi behöver välfungerande, säkra och kostnadseffektiva lösningar i stället för undermåliga it-projekt som blir ekonomiska slukhål."

altinget.se/utbildning/artikel

Vår partiledare Katarina Stensson tog en liten paus i sin föräldraledighet för att gästa podden Resonans och prata om hur svensk politik mår och varför Piratpartiet behövs mer än någonsin.

❗️👂Hoppa in och lyssna!

blubrry.com/resonans/78013512/

Siula och Philip från Piratpartiet var med i senaste Pirat-TV och pratade om Freedom to share. Vi behöver få ihop 15 000 svenska underskrifter för att få upp frågan om att legalisera fildelning för privat bruk till EU-parlamentet.

💪✍❗SKRIV UNDER på freesharing.eu

"Övervakningsstaten tycks alltid vilja ha mer. Europadomstolens dom är en viktig signal om att det behöver finnas tydliga stopp. Nu behöver den insikten landa även hos de politiska makthavarna."

timbro.se/smedjan/overvaknings

🧐📑Sci-Hub, tjänsten som tillhandahåller vetenskapliga rapporter utan kostnad, är nu under hot då FBI har blivit inkopplade för att jaga sajtens grundare Alexandra Elbakyan.


(Tråd👇)

nyteknik.se/digitalisering/akt

Protokoll från partiets extrainsatta medlemsmöte i januari 2021 ift.tt/3fus6l5

Obligatoriskt öppenhetsregister tvingar fram mer transparens inom EU-lobbyism ift.tt/3bUNEVx

Europadomstolen fäller Sverige för brister i FRA-lagen!

Bristerna handlar om skydd för organisationers korrespondens, krav på andra länders hantering av vår info samt efterhandsgranskning om hur enskilda fått sina uppgifter avlyssnade.

sverigesradio.se/artikel/europ

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!