Pinned post

Utskott i EU-parlamentet åsidosätter digitala rättigheter för att komma åt illegal streaming av sport-evenemang ift.tt/2Rs2mfm

Bristen på transparens runt Polisens hemliga dataavläsning väcker frågor ift.tt/3aYl8Sy

Dortmund går över till fri och open source mjukvara inom offentlig sektor ift.tt/3teI7PJ

🇬🇧I am honored to be participating in the #DigitalServicesAct #DSA negotiations as the Civil liberties committee’s LIBE opinion rapporteur.

Give us input on needed amendments using the public collaboration tool we have set up: greens-efa.eu/en/digital-servi

Show thread

Artikel 14 i Digital Services Act öppnar för troll och andra att censurera internet ift.tt/3gTymDZ

Problemen med uppladdningsfilter.
En liten film från @femtejuli@twitter.com

youtu.be/OqjRdy6eloM

Censurlagen TERREG antagen – om ett år får EU-myndigheter möjligheten att ta bort yttranden från internet ift.tt/3xCF3jO

Piratpartiet i Tjeckien leder fortfarande i opinionsundersökningarna inför höstens val ift.tt/3vrTtkO

Ibland undrar en hur saker har kunnat uppstå. Vi betalar våra forskare, vi tvingar dem att ge upp sin upphovsrätt till rapporterna som låses in bakom privata företags betalväggar, som vi sedan tvingar våra skolor och institutioner att köpa tillgång till.
torrentfreak.com/the-exploitiv

Polisens lobbying runt EncroChat och kryptering är missvisande ift.tt/3sUqm83

Psst, @polisen@twitter.com. Kommer ni ihåg för några år sedan när ni informerade om att man inte skulle lägga ut på sociala medier att man åkte på semester?

Sluta. berätta. att. ni. inte. låser. gott folk👍😉
<- introducerar en hashtagg eftersom Twitteretiken saknas helt i detta

Upphovsrättens censurproblem i praktiken – en varning för framtiden ift.tt/2QWh9yX

EU's nya lag förslag ska göra det möjligt för nationella myndigheter att ta bort innehåll, även om det är publicerat i en annan medlemsstat, inom en timme, utan att det krävs något domstolsbeslut.
patrick-breyer.de/en/controver

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!