"– Men vi har ingen sådan funktion i landet, att styra och leda en hel sjukvårdsapparat i kris. Det har vi inte.

Borde vi ha det?

– Ja, det är klart vi borde ha det, säger Erik Sköldenberg."

sverigesradio.se/artikel/regio

"Man ser nog om sitt eget hus. Sen är det svårt, man har inte alla i en kontakt- eller distributionslista. Man kanske känner någon i fem-sex regioner, men inte i hela riket" sverigesradio.se/artikel/regio

Brist på omtanke är anledningen till att Moderaterna inte klarar inte av att ta hand om människor. Svenonius trasar sönder Stockholmsvården. dn.se/sthlm/pro-rasar-mot-vacc

On the Future and why justice is more important than innovation - Alicia Kennedy aliciakennedy.news/p/on-future

Min upprördhet handlar om Fbs agerande. Jag är givetvis mot en länkskatt.

Show thread
Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!