Simó Albert i Beltran is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Pinned toot
Pinned toot

Molts educadors triem sempre que podem el programari lliure pels valors transversals que aporta en l'entorn del coneixement, participa 27J a la jornada obrimelcodi.cat

🎉 TROBADA FEDIVERSAL 🎉

Dijous 24 de maig - Can Vies (Barcelona)

Crida a totes les persones participants al Fedivers, la xarxa de xarxes socials lliures: Diaspora, GNUSocial, Mastodon…

La idea és simple: trobar-nos i passar una bona estona.

Coordinació: la.confederac.io/t/trobada-fed

📣 Reenvia'm sisplau! 📣

Super super excited that uhoreg, long time Matrix contributor from the community is joining the core Matrix team at the end of May, working fulltime on E2E usability, finishing the spec, homeservers and bridges!! uhoreg.ca/blog/20180507-1019

xiula.cat al pavelló de Centelles

Tusky (A multi account client for the social network Mastodon) - f-droid.org/app/com.keylesspal

@thelovebug Thank you for the reminder. I added Liberapay page https://liberapay.com/AndStatus to my donations page and now adding it to #AndStatus info at f-droid also.

Sempre m'ha sobtat que a les ferreteries venguin tant cullerots i olles com matrells i serres...

Thanks Kosovo to let me know a little bit more about electric power system.

mastodon.social/media/0MtGdDTY

Organitzo el Dia de la Llibertat del Maquinari el proper 21 d'abril durant tot el matí, a l'Escola del Clot, a Barcelona.
Per això volem cridar tots els interessats a presentar els vostres projectes o oferir tallers. Si us plau, aviseu-me i us reservarem un espai.

Salut i maquinari lliure!