Pinned toot
Pinned toot

M'ajudeu a introduir de forma transversal a una escola de primària la cultura lliure, la programació, la robòtica i la fabricació?

Rentar plats amb vistes al Pic de Font Freda no és el mateix.

Arribo tard, estic a 5Km. Podria apretar l'accelerador i conduir a 130Km/h, una velocitat que el cotxe respon però qualsevol descuit pot suposar des de passar-me de sortida a arribar molt més tard, amb sort. Si poso la lògica al volant, aniré a 90Km/h arribant ni 1 minut més tard i aniré relaxat podent pensar en el que faré en arribar.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!