68 λεπτά αναμονή στο τηλέφωνο.

Show thread

Η ανεκδιήγητη η @Vodafone_GR@twitter.com
έχει ενα chat box για υποστήριξη που κάνει θόρυβο όταν μπαίνει το bot, αλλά ΟΧΙ όταν μπαίνει ο άνθρωπος στο chat.

Οπότε πρέπει να το κοιτάς 18 λεπτά, και αν το ξεχάσεις και δεν απαντήσεις σε 30" σου κλείνουν τη συνομιλία.

Τραγικοί, μείνετε μακριά.

Every time I tell someone "you should use fish" and they reply "but I have so many scripts written in bash!" I want to claw my face off.

I just tried Jitsi Meet for a casual chat, and it was *really* good, low latency, great video and audio quality. Super easy to get started with, doesn't even need an account, highly recommended:

meet.jit.si/

"Become a developer", they said, "it's fun", they said.

Cue 20 years later, I have to figure out how to cut milliseconds out of a string to upload diagnostic data about our CI jobs so we can see that prove that tests are slow.

Changing the world, one band-aid at a time.

So I just spent half an hour figuring out a workaround for jq's fromdateiso8601 not supporting milliseconds.

"Hey, let's implement ISO 8601! But not all of it, let's leave an edge case out to make people waste time reimplementing it over and over again."

Technology is terrible.

Does anyone have experience designing a mechanical keyboard PCB? I'm looking for a footprint for a switch mount that's both solderable and takes a Kailh socket (and is reversible).

I've found too many and don't know which one is the right one...

Did you know that very spicy food can make your pee burn? I didn't.

So I just realized that you can pay the power company 80 cents/mo to ensure that your the money you pay for power goes to renewable energy sources.

I'm pretty sure us Greeks will find some way to turn this into a scam, but it sounds great in principle, so I've enabled it.

I really fucking hate all cryptocurrency nowadays. What started out as "imagine the innovation digital cash will spur" has ended up as "LET'S SHILL OUR FAVORITE COIN AND SEE HOW MUCH MONEY WE CAN MAKE FROM IDIOTS!".

The whole space can die for all I care, nobody uses it anyway.

I just heard an ad on the radio say "visit gov dot UK slash relocate to the United Kingdom" (in Greek).

I thought, there's no way anyone can guess the URL correctly from that, but decided to Google it anyway.

THE ACTUAL URL WAS NOTHING LIKE THAT! They just meant "Google this"!

Hey @OpenNodeCo@twitter.com, are you guys still operating? Your API seems frequently down lately.

Hey @SMBCComics@twitter.com, "you" is the second person plural. "Thou" is the singular, fight me.

Why is YouTube asking me to upload my national ID to watch a restricted video? What is the world coming to?

On one hand, it's a bit of a shame that there's only been one Matrix movie made.

On the other hand, if they did make any more, they would be soulless cash grabs and a betrayal of the original, so it's probably for the best that they didn't.

I have to say I'm pretty impressed by @nano@twitter.com. Transactions settle instantly (less than a second) and require no mining.

It seems that it would be perfect for real-world usage, I don't know why it hasn't caught on more.

More info: nano.org/

Wait, I'm paying @Meetup@twitter.com $80/yr? For what? So it can act as a glorified mailing list? Nobody is even organizing meetups these days!

Who thought that they provide enough value to justify that price? I'm just going to switch to Facebook or start a mailing list.

Apple: We're not including a charger in the box because we love the environment.
Also Apple: Make your device repairable so you don't have to keep buying new ones every time a component breaks? *laughs in capitalism*

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!