De prijs van DRM: uw privacy en veiligheid

Met 'Digital Restrictions Management' heeft de auteursrechten-industrie uw computer minder veilig gemaakt, en het is een bedreiging voor de vrijheid en de .

piratenpartij.nl/prijs-drm-pri

Copyright met is slecht voor de samenleving, bedrijven en artiesten

DRM‘s zijn digitale sloten die op uw apparaten worden geplaatst zonder uw mening of toestemming te vragen en, erger nog, zonder u de sleutel te geven.

piratenpartij.nl/copyright-drm

Internationale Dag tegen DRM: Verdedig het recht om te lezen op 12 oktober 2019

'Digital Restrictions Management' is een Trojaans paard voor het onderwijs: 'digitale sloten' beperken de toegang tot het lesmateriaal en tasten de aan.

fsf.org/news/international-day

Serie 'South Park' compleet geschrapt van Chinees internet na een kritische aflevering.

Nadat de aflevering "Band in China" Hollywood belachelijk had gemaakt omdat het zijn content aanpast om de Chinese autoriteiten tevreden te stellen, heeft Peking gereageerd met het verwijderen van alle clips, afleveringen en discussies van de 'South Park' show.

hollywoodreporter.com/news/sou

Onze open Nederlandse economie is gebaat bij vrij verkeer van mensen, goederen en vrijheid van informatie.

en zullen onze Europese bedrijven hinderen in hun vermogen om te concurreren of ze zullen bepaalde markten volledig moeten opgeven.

De Piratenpartij roept het kabinet op om de schade bij implementatie van de Europese Richtlijn zo veel mogelijk te beperken en de rechten van de gebruiker van het internet maximaal te beschermen.

internetconsultatie.nl/auteurs

Hoe Nederland toch niet dood gaat aan het stikstofprobleem

“De kranten staan vol over stikstof, hoe dat de hele bouw plat legt, en wat voor drastische maatregelen er genomen moeten worden. Je zou haast denken dat er een grote milieuramp staat te gebeuren. Laat ik de boel eens op een rijtje zetten.”

Het hele “stikstofprobleem” is duidelijk een voorbeeld van hoe de Nederlandse overheid problemen heeft om de gevolgen van de eigen wetten, en regelingen te accepteren.

piratenpartij.nl/hoe-nederland

Het leenstelsel is een mislukt experiment.

Het kabinet moet een nieuwe basisbeurs creëren en de studieschulden (voor een groot deel) kwijtschelden.

Afschaffen is goed voor de economie als geheel.

piratenpartij.nl/leenstelsel-a

E-Commerce review: Bescherming van de mensenrechten bij het modereren van online content

Laten we even aannemen dat alles volgens plan verloopt: de nieuwe wetgeving zal gebaseerd zijn op concrete bewijzen, een werkbare vrijstelling voor hostingbedrijven en mogelijke negatieve neveneffecten zullen worden beperkt.

Ook dan zullen de beleidsmakers voldoende waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat rechtmatige uitingen, kunst en kennis ten onrechte worden verwijderd.

edri.org/e-commerce-review-saf

But let’s imagine for a moment that all goes well: the new legislation will be based on actual evidence, a workable liability exemption for hosting companies will be well maintained, and potential negative side effects will be mitigated.

Even then, policymakers will need to put in place sufficient safeguards in order to avoid the wrongful removal of legitimate speech, art and knowledge.

edri.org/e-commerce-review-saf

Guest post: "Growing war on intellectual property, a threat to health for all" - ipkitten.blogspot.com/2019/06/ it's true, intellectual monopolies kill people - we should abolish them all

ALV 15 juni 2019, Presentatie: Verder bouwen aan succes met de Permanente Campagne van de Piratenpartij

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen twee jaar; en een vooruitblik

piratenpartij.nl/verder-bouwen

Felicitaties aan de Tsjechische Piraten voor het behalen van 3 zetels bij de Europese verkiezingen!

Samen met Duitsland zullen er voor het eerst 4 Piraten in het Europees Parlement zijn.

De Tsjechische Piratenpartij staat op 4 zetels van de 21 in de polls.

Daarmee worden ze de 2e partij van Tsjechië in het Europees Parlement.

politico.eu/2019-european-elec

Polen stelt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep in tegen de

Het is een onevenredige maatregel die de aanwakkert en de vrijheid van meningsuiting bedreigt.

Ook de Friese Piraten voeren campagne om meer Piraten in het Europees Parlement te krijgen.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!