Τράπεζες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκάρουν όλο και συχνότερα λογαριασμούς χρηστών τους που ασκούν κριτική ....info-war.gr/praxikopima-sto-in ... youtube.com/watch?v=BMoKAn1grg

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!