zital is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

txo @Gerkoon zeuri be tridosekuek idxe egunero botaten'tzuie e-mail pute bat esaten buzoien dakozule komunikau barri bet??

zital boosted

@zital
Hori bai, eskertuten da "bermioko wikipedian" agertutie

zital boosted

@zital, pertsona bakarra beran proiektue trolie ahl dauena beste bateri adarra jotiarren

Bizkaiko bulego eta langeletako langileek egun osoko greba egingo dute ostegunean

lab.eus/eu/federazioak/zerbitz

zital boosted

Afganistango sekretu militarrak agerian, soldaduek Strava aplikazioa erabiltzen zutelako sustatu.eus/1517215324

zital boosted

YAY!
Finally done!
With @eider 's support, help and sewing machine we finally made this!
A new case for my sculpting tools.

See the old one?
This new is amazing! Now I can keep all my shit together on this one!

It has a trademark included xD xD
is here!!!
mastodon.social/media/7kSwxVhS mastodon.social/media/Qtco9gNS mastodon.social/media/IQcuf4az mastodon.social/media/K1B1IArx

zital boosted

"Gauzak ez dira euskararen alde egin behar, gauzak euskaraz egin behar dira"

zital boosted
zital boosted
zital boosted

aspaldiko kontuen lehnengo turrune, @zital-ek baino ez badau ikusko... popatik beste guztidxeri!

zital boosted

@ondiz quitter-eko kontua kendu al duzu? uste dut inportatu zenezakela hango toot denak kontu berrira

zital boosted

More stuff of my job Show more

zital boosted

Cool stuff I do for living Show more

hain gatza ezan da:
```
from module import func1 as func2
```
HAU PUTA MIERDIE EITZIE?

al danik eta modulorik gitxien kargatie gustaten dast -en .

eta le'lengo gauzie topa naiena, erabili bidotezen funtziño 2 bardin deitsuten dizela modulo ezberdin bitxen

.____________.

zital boosted